Jak vytvořit marketingovou strategii

Dejte svým marketingovým aktivitám řád díky správně připravené strategii.

V rámci marketingové strategie určujeme cíle, kterých chceme promyšleným marketingem dosáhnout, i nástroje, které nás k nim dovedou. Nutno podotknout, že tvorba marketingové strategie není otázkou pár minut, ale spíše několika desítek hodin. Přípravou strategií je vždy vhodné pověřit specialistu, který už se v daných otázkách dobře orientuje a pomůže vám najít ten nejlepší směr vašeho podnikání. Přesto se alespoň nad základními otázkami můžete zamyslet sami. Tady je pár tipů, které vám při tvorbě vlastní strategie pomohou.

  1. Analyzujeme, analyzujeme a ještě jednou analyzujeme

Ještě než se pustíme do jakýchkoli dalších aktivit, je třeba provést důkladnou analýzu. Analyzujeme situaci na trhu, naši konkurenci i svou vlastní firmu a produkty (SWOT analýza, v jejímž rámci vyhodnocujeme silné a slabé stránky firmy). Jedině tak můžeme najít příležitosti na trhu, které nám pomohou vyniknout mezi konkurencí

  1. Stanovujeme si cíle

Strategii začínáme vytyčením cílů, protože právě k nim vždy směřují všechny marketingové snahy a uzpůsobujeme jim další kroky, které podnikáme. Zvyšovat můžeme nejen konverze, (např. prodej zboží v e-shopu, odeslání poptávky…), ale také návštěvnost stránek nebo povědomí o značce. Důležité je pracovat s rozpočtem, který pro marketingové aktivity můžeme uvolnit.

  1. Poznáváme cílovou skupinu

Hned v závěsu za provedením analýzy a vytyčením cílů stojí bližší poznání cílové skupiny. Tu nám pomůže vykreslit tzv. persona, tedy fiktivní osoba, která představuje typického zástupce skupiny. Skupin (a tedy i person) samozřejmě může být hned několik. Díky personám si dokážeme cílovou skupinu mnohem lépe představit. Zjistíme, kolik je našemu potenciálnímu klientovi let, kde pracuje, jaký je, jak žije, čemu se rád věnuje ve svém volném čase, jaké jsou jeho problémy, obavy a touhy, jaký obsah ho na internetu zajímá. Pokud už firma funguje, bude se skvěle hodit i průzkum mezi zákazníky, který nám o cílové skupině prozradí to nejdůležitější.

  1. Vybíráme způsob komunikace a vhodné typy obsahu

Kde a jak oslovíme svou cílovou skupinu? Budeme jí vykat, nebo si můžeme dovolit tykání? Jaký obsah připravíme, abychom uživatele zaujali a rozšířili povědomí o své značce? To jsou otázky, na které by každá marketingová strategie měla odpovědět. Právě v této chvíli už je třeba začít pracovat s fázemi nákupního cyklu SEE, THINK, DO a CARE, kterým jsme se věnovali v předchozím clanku.

  1. Volíme kanály pro oslovení potenciálních klientů

Pokud známe cíle a personu, víme, jak budeme komunikovat, a už máme promyšlený i obsah, můžeme se směle pustit do výběru kanálů, prostřednictvím kterých oslovíme cílovou skupinu a dovedeme vybrané jedince až ke splnění cíle. Pokud zůstaneme jen u online marketingu, nejlépe oslovíme potenciální klienty prostřednictvím:

  • sociálních sítí,

  • e-mailingu,

  • PPC reklam ve vyhledávačích,

  • optimalizace pro vyhledávače.

Jak se tvoří persony pro účely obsahového marketingu, komunikační manuál nebo SWOT analýza? Jakým obsahem můžeme zaujmout své publikum a jak komunikovat na sociálních sítích? O tom zase někdy příště!

Leave a Reply

Your email address will not be published.