Stanovte si SMART cíle pro osobní rozvoj a dosáhněte svých snů

Klíčem je nastavit si SMART cíle. SMART cíle jsou Specifické, Měřitelné, Dosáhnutelné, Reálné a Časově omezené.

a) Specifické:

Místo obecných cílů, jako je “zlepšit svůj život,” zvolte konkrétní cíl, jako “ztratit 5 kilogramů během tří měsíců.”

b) Měřitelné:

Stanovte si cíle, které můžete sledovat a měřit. Například, “chodit na procházku 30 minut denně” je měřitelný cíl.

c) Dosáhnoutelné:

Nastavte si cíle, které jsou vám reálně dosažitelné. Například, pokud jste začátečník v joge, nestanovujte si cíl stát se instruktorem do konce měsíce.

d) Reálné:

Váš cíl by měl být realistický a odpovídat vašim schopnostem a zdrojům.

e) Časově omezené:

Nastavte si termín pro splnění cíle, což vám pomůže udržet motivaci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.